Yoshibitchu

Yoshibitchu

Yoshi har utmerket seg som en av de sterkeste spillerne i Europa og har også erfaring fra Vagine Regime Europe og Team Norway. Hun har i tillegg til awesome skøyteskills også et bredt repertoar av offskate øvelser man kan gjøre hjemme i sin egen stue for å bli en bedre spiller.